Kontakty

 Ředitel:    Ing. Ondřej Konvička                Tel: 556 836 028 kl. 13 
    Mobil: 603 548 672
    E-mail: ondrej.konvicka@lomna.cz
     
 Vedoucí výroby: Aleš Rataj Tel: 556 836 028 kl. 18
    Mobil: 732 357 274
    E-mail: ales.rataj@lomna.cz
     
 Vedoucí expedice: Markéta Tichavská Tel: 556 836 028 kl. 19
    Mobil: 734 570 701
    E-mail: marketa.tichavska@lomna.cz
     
Vedoucí nákupu, e-aukce: Renáta Lacinová Tel: 556 836 028 kl. 21
    Mobil: 603 543 068
    E-mail: renata.lacinova@lomna.cz
     
Personální a mzdové oddělení: Šárka Balcárková Tel: 556 836 028 kl. 11
  Alice Veřmiřovská E-mail: sarka.balcarkova@lomna.cz
    E- mail: alice.vermirovska@lomna.cz 
     
Obchodní zástupce: Aleš Pavelka  Mobil: 731 659 754
    E-mail: ales.pavelka@lomna.cz
  Jana Foldýnová Mobil: 737 815 996 
    E-mail: jana.foldynova@lomna.cz
     
Objednávky a fakturace: Soňa Kuchařová Tel: 556 836 028 kl. 14, 22
  Daniela Šrubařová Mobil: 731 444 829
  Andrea Chupíková E-mail: objednavky@lomna.cz
     
Finanční účtárna: Dana Svrčková Tel: 556 836 028 kl. 25
    E-mail: dana.svrckova@lomna.cz
     
Manažerka firemních prodejen: Ing. Lenka Šajerová Tel: 556 836 028 kl. 25
    Mobil: 606 611 727
    E-mail: lenka.sajerova@lomna.cz
     
Inspektorka firemních prodejen: Jitka Polášková Mobil: 734 751 057
    E-mail: jitka.polaskova@lomna.cz
     
Technolog: Tomáš Konvička Tel: 556 836 028 kl. 19
    Mobil:734 571 140
    E-mail: tomas.konvicka@lomna.cz
     
Vedoucí údržby: František Zlý Tel: 556 836 028 kl. 15
    Mobil: 739 622 194
    E-mail: udrzba@lomna.cz
     
Vedoucí řidičů: Petr Koblovský Telefon: 556 836 028 kl. 23
    Mobil: 731 519 839
    E-mail: petr.koblovsky@seznam.cz