O nás

Firma LOMNÁ spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 17.5.1993. Po restituci kombinované s dokupem přebírá od SMPaC provozovnu ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde od roku 1994 provozuje pekárnu LOMNÁ spol. s r.o.. Postupem času mění vybavení pekárny převzaté od státního podniku a přizpůsobuje ji požadavkům svých zákazníků ať již modernizací výroby nebo nabídkou služeb. Rozšiřuje nabídku výrobků a buduje vlastní moderní prodejny, ve kterých nabízí čerstvé pečivo.Výrobky od firmy LOMNÁ nyní můžete koupit nejen ve vlastních prodejnách, ale i v prodejnách tuzemských, ale i zahraničních obchodních řetězců. Při výrobě vždy klademe důraz na kvalitu a bezpečnost potravin, důkazem je certifikát IFS, který firma obdržela v roce 2011.
lomna

aukce

Aukční systém

Výběrové řízení na dodavatele vybraného zboží, služby nebo stavební práce proběhne formou on-line elektronické aukce na adrese www.lomna.cz. Po celou dobu elektronické aukce budou zobrazeny všechny cenové nabídky. Vaše nabídky bude zobrazena zelenou barvou. Nová cenová nabídka, kterou daný dodavatel požaduje vložit nemůže být shodná se stávající minimální cenou. Cenovou nabídku lze snižovat minimálně o 0,8% ve vztahu k nejnižší možné nabídce (týká se i jednotkových cen). Každá cenová nabídka dodavatele je závazná. Vyhlašovatel má právo požadovat plnění od dodavatele, který se zúčastnil elektronické aukce a podal cenovou nabídku. Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 3 měsísů od ukončení elektronické aukce. Pro zobrazení aktuální nabídky elektronické aukce je nutné vždy provést aktualizaci dané webové stránky a to i v průběhu elektronické aukce. Čas ukončení elektronické aukce je uveden formou data a digitálního času hodin u každé aukce. Při změně minimální nabídky v posledních 5 minutách bude čas posunut na 5 minut do konce elektronické aukce.
   
   
  přihlasit
   

Nejdůležitějším znakem prodávaného zboží je jeho kvalita.
Za vším naším snažením je spokojenost zákazníka.


Principy politiky jakosti jsou ve společnosti používány na všech stupních řízení, od vedení
společnosti až po jednotlivé pracovníky jednotlivých úseků.

Cílem politiky jakosti je zajistit pro naše zákazníky:

1) kvalitní produkty
- jsou to takové výrobky, které mají odpovídající chuť, vůni, barvu, vzhled
- jsou vyrobeny z kvalitních surovin podle daných receptur a technologických postupů
- mají předem definované další vlastnosti jako vhodnost obalů, minimální trvanlivost
- dodržují odpovídající legislativní požadavky

2) kvalitní služby
- dodání kvalitních výrobků na zákazníkem požadované místo v požadovaném čase a
v požadovaném množství s odpovídajícím dokladem v čistých přepravních obalech.
- velmi důležitou součástí služeb zákazníkům je kvalitní komunikace mezi nimi zahrnující
proces od nabídky spolupráce, příprava smlouvy, objednávky a fakturace, reklamační řízení,
kontakt s řidičem atd.

- Společnost si uvědomuje svoji odpovědnost k udržitelnosti životního prostředí i pro další
generace a dodržuje platné legislativní požadavky týkající se jeho ochrany

- Vysoká úroveň morálky a profesionálního chování všech pracovníků firmy má rozhodující
význam pro naplňování politiky jakosti.

- Systém managementu jakosti a jeho trvalé zlepšování jsou jedním ze základních
předpokladů k zajištění této politiky a k udržování konkurenceschopnosti společnosti.